foto image

Leren van betekenis - De kracht van curriculair bijpraten

Het boek is klaar. Het ligt bij de boekhandel en is ook te bestellen in de Winkel op deze site. 

Didactief (18-2-2023, https://didactiefonline.nl/artikel/boekenwijzer) schrijft erover:

"Bijpraten is een cultural practice: het onderling met elkaar praten over de beleving of beoordeling van een ervaring, bijvoorbeeld een gebeurtenis of interactie. Hoe jij een ervaring hebt beleefd, corrigeer je dan door te vergelijken met hoe een ander die gebeurenis heeft beleefd of zou beleven. Jos Geerligs heeft het in dit boek over een subvariant van dit fenomeen: het curriculair bijpraten. Daaronder verstaat hij het structureel (lees: volgens omlijnde criteria) afstemmen tussen leraar en leerling over een gedeelde belevenis, door deze te reconstrueren en de belevenis van de leraar te toetsen aan die van de leerling. Geerligs ziet dit als een helaas vaak vergeten verlengde van het toetsen van het begrip van de leerstof. Zijn boek is een pleidooi om dit als leraar op te nemen in de dagelijkse lespraktijk. Zo leer je als leraar hoe je les overkomt, en motiveer je de leerling door zijn beleving ervan te respecteren."

 

 

 

 

Ik ga deze website stukje bij beetje reviseren, ook:

Aantallen bezoeken

450 op 12-1-2007; 4.500 op 15-6-2008; 45.000 op 9-9-2013.

Huidig aantal:

Free Website Hit Counter

Reactie

Betekenis

Sla de krant open, dat is mijn medium en ik lees over betekenis. Maar ook op sociale media zie ik niet anders. De aangewaaide Facebook- en Twitterberichten poneren louter betekenis, maar noemen...

Recent

Vergissingen

In zijn afscheidsrede op vrijdag 25-11-2022 ging Paul Frissen in op zijn vergissingen. Als bestuurskundige had hij voldoende vergissingen bij de hand en dat niet alleen van anderen. De...

Recensie

Bekend maar niet gekend

"Alleen omdat iets bekend is, is het nog lang niet gekend, want kennen overstijgt het vertrouwd-zijn." Neem bijvoorbeeld onderwijs. Onderwijs is bij iedereen bekend, maar wordt in zijn aard niet...

R accent   •   Zwenkgras 45   •   2804 NG    •   Gouda   •   tel. +31 182 546 096   •   mob. +31 623 479 681   •   info@raccent.nl