foto image

Leren van betekenis

Het boek met bovenstaande titel is klaar. Het ligt in de winkel. 

Om te leren is interactie tussen instructie en reflectie wezenlijk. In het dagelijks leven kunnen leven en werken voorzien in instructie en het bijpraten daarover in reflectie. Dewey, Schön, Deci & Ryan, Biesta en vele anderen bepleiten, zij het in telkens andere bewoordingen, ook bij opleiden een interactie van instructie en bijpraten zoals bij leren. 
Dat is stof voor een boek, want thans steunt opleiden vooral op instructie. Het organiseren van een interactie tussen instructie en reflectie blijkt lastig. Volstaan met instructie echter bemoeilijkt het verwerven van competentie, het nieuwe leren, het verbinden van theorie en praktijk, het interesseren en motiveren bij opleiden, het vergroten van kansengelijkheid en het bieden van een sociaal veilige omgeving.
Hoe is het mogelijk dat mensen jong en oud in het dagelijks leven de routine van bijpraten als vanzelf lijken te beheersen en dat bij opleiden reflecteren niet lukt? Deze paradox is uitgewerkt in 'Leren van betekenis. - De kracht van bijpraten'. De uitwerking omvat een analyse, een oplossingsrichting en een hulpmiddel. 
Het boek is compact en inhoudelijk. Het is een multidisciplinair betoog, dat met behulp van filosofie disciplines en auteurs verbindt. Daarvan staan in de eerste alinea hierboven al enkele voorbeelden. 

Theo van Geffen en ik hebben er een hele tijd over gedaan om een vorm voor het boek te vinden. Voorheen heb ik op deze website gefocust op de aard van bekwaamheid, het verwerven van bekwaamheid en het begeleiden daarvan. Dat is achteraf een inspanning om te instrumenteren, om de uitvoering uit te leggen en om hulpmiddelen voor de begeleiding te maken. Dat staat overigens nog als een huis. Het boek vat hiervan enkele hoofdzaken samen in hoofdstuk 2. Maar als geheel is de invalshoek totaal veranderd. Verwerven van bekwaamheid is leren van betekenis geworden. Benutten van praktijkervaring is curriculair bijpraten geworden. 
Het boek gaat over de principes van de onderwijskunde. De conclusie van het boek staat in zeven regels bij een opleidingsconcept. Waarom zo diep gegraven? Wij hebben geleerd dat mensen bijpraten aan de keukentafel of over de heg omdat zij daarbij hun dagelijkse indrukken toetsen op realisme, logica en evenwichtigheid. Zij stellen daarbij vragen als 'Heb jij dat gezien - is dat normaal?' 'Begrijp je dat nou?' 'Wat zou jij doen?' Bij nadere analyse blijkt dit de kern van leren. En bij voortgaande analyse blijkt dat leraren bij opleiden deze vragen niet stellen. Zelfs de tweede vraag 'Begrijp je dat nou?' stelt een leraar niet zo vaak. Hij vindt het meestal voldoende als zijn leerling het 'weet'. Soms vindt de leraar 'begrijpen' nodig en bijna nooit eist hij van zijn leerling 'verstaan'. Dit is overigens in overeenstemming met leerdoelen. Het leek ons dus nuttig om daar eerst eens naar te kijken. Temeer omdat leerlingen door de huidige aanpak vaak hun nieuwsgierigheid verliezen, motivatieproblemen hebben en twijfelen over de zin de opleiding. Terwijl dat wel opleidingsdoelen zijn. We denken daarom dat de lezers van deze website verrast zullen zijn over de wending die het verhaal heeft gekregen. 

Ik ga deze website stukje bij beetje reviseren, ook:

Aantallen bezoeken

450 op 12-1-2007; 4.500 op 15-6-2008; 45.000 op 9-9-2013.

Huidig aantal:

Reactie

Betekenis

Sla de krant open, dat is mijn medium en ik lees over betekenis. Maar ook op sociale media zie ik niet anders. De aangewaaide Facebook- en Twitterberichten poneren louter betekenis, maar noemen...

Recent

Vergissingen

In zijn afscheidsrede op vrijdag 25-11-2022 ging Paul Frissen in op zijn vergissingen. Als bestuurskundige had hij voldoende vergissingen bij de hand en dat niet alleen van anderen. De...

Recensie

Bekend maar niet gekend

"Alleen omdat iets bekend is, is het nog lang niet gekend, want kennen overstijgt het vertrouwd-zijn." "Juist omdat iets bekend is, is het niet gekend, want vertrouwdheid, als gevoel van 'zo is...

R accent   •   Zwenkgras 45   •   2804 NG    •   Gouda   •   tel. +31 182 546 096   •   mob. +31 623 479 681   •   info@raccent.nl