foto

Gereedschap

Voor onderhoud en ontwikkelwerk is gereedschap onontbeerlijk. Maar elke situatie is anders. Recht te doen aan het unieke karakter van praktische situaties moet de 'werkman' boven de inhoud, methoden en relaties staan die hij tegenkomt. Gereedschap, ook als het concepten en modellen zijn, zijn hulpmiddelen die passend bij een situatie kunnen worden gebruikt. Alleen voor beginners is een concept een blauwdruk. De meester zet het gereedschap naar zijn hand en weet precies wat in welke situatie het werk kan doen. Zonder gereedschap gaat 'het' niet. Elke maand beschrijft R accent een gereedschap. U kunt dat downloaden door op de afbeelding te klikken. 


2014jan Theorie en Praktijk

Theorie en praktijk zijn in het beroepsondewijs belangrijke begrippen. Maar wat verstaan we eronder: een situatie, een inhoud, een proces, ... ?

11 jul - Assessment van vakmanschap (5)

Veronderstel dat iemand er 3 jaar over doet om startbekwaam te worden en drie jaar later vakbekwaam kan zijn. Hoe kunnen de verschillen in competentie dan worden benoemd?

11 aug - Assessment en KRO (6)

Hoe kan het onderscheid tussen kiezen, redzaamheid en oordeelsvermogen helpen bij het uitvoeren van een assessment? Het zien van (on)bewust (on)bekwaam handelen.

11 sep - Competentie vanwege onzekerheid (1)

Het omgaan met onzekerheid is wellicht het opvallendste kenmerk van competentie. Het is volgens ons de enige echte reden voor de invoering van competentie en cgo.

11 nov - Onzekerheid en MO (3)

Vanwege onzekerheid over de maatschappelijke ontwikkeling moeten burgers voor zichzelf en voor medeburgers op kunnen komen.

11 okt - Onzekerheid en PO (2)

Kon je vroeger nog zeggen wat je ging worden, nu is dat moeilijker. Is dat ook zo met wie je bent?

11 dec - Onzekerheid en BV (4)

Beroepssituatie zijn onvoorspelbaar en veranderlijk. Daarom is oordeelsvermogen een belangrijk aspect van competentie.

12 jan - Onzekerheid en oordeel (Biesta) (5)

Volgens Biesta zijn twee soorten oordeel van belang. Oordelen over iets goed doen en oordelen over het doen van het goede. Door onderwijs smal op kwalificaties te richten gaat het mis, vindt hij.

12 mrt - Onzekerheid en oordeel (SLO) (7)

Een van de doelstellingen van het Studiehuis was de realiteit van de praktijk van het leven binnen het curiculum te halen. Hoe werd dat aangepakt? En wat werd daarbij geraakt?

12 feb - Onzekerheid en oordeel (Korthagen) (6)

Mensen gebruiken de beelden van eerdere ervaringen (Gestalts) voor hun toekomstig handelen. Is handelen op basis van Gestalt 'de' manier om met onzekerheid om te gaan?

12 apr - Onzekerheid en oordeel (meer voorbeelden) (8)

Het beroepsonderwijs probeeert om tal van manieren om theorie en praktijk te verbinden. Maar daar zit weinig lijn in ... mogelijk omdat er geen helder idee is over oordeelsvorming.

12 jun - Onzekerheid - ondernemen (10)

Het concept van Kant geeft een logische verbinding van theorie en praktijk. Dit concept geeft nieuwe mogelijkheden bij het begrijpen en ontwikkelen van een ondernemende houding.

12 mei - Onzekerheid - een dualistisch concept (9)

Volgens Kant leidt het verbinden van reine Vernunft (theorie) en praktische Vernunft (praktijk) tot oordeelsvermogen. Met dit dualistisch concept kunnen allerhande losse einden van cgo worden verbonden. Het geeft de mogelijkheid om onzekerheid op een beheersbare manier centraal te stellen.

12 jul - Onzekerheid - onderwijzen (11)

Van organisaties 'waar geen fouten gemaakt mogen worden' weten we dat trainen van opmerkzaamheid de voorwaarde is voor leren oordelen.

12 aug - Onzekerheid - toetsen (12)

Concluderen, kiezen en oordelen zijn verschillende manieren van beslissen en van omgaan met onzekerheid. Of iemand dat beheerst en passend inzet is eigenlijk eenvoudig te toetsen.

12 okt - Trainen (2)

Bij trainen is structuur heel belangrijk. het is nuttig er even bij stil te staan, want vaak herken je structuur niet.

12 sep - Trainen (1)

Trainen is nodig om competentie te verwerven. Is trainen of oefenen voor elk aspect van competentie hetzelfde?

12 nov - Trainen (3)

Training behoeft structuur, de leraar moet daar voor zorgen. Het programma van praktijkleren heeft ook behoefte aan structuur, daar moet de manager voor zorgen.

12 dec - Trainen (4)

Bij bewustzijn is sprake van dingen die je aanvoelt en dingen die je begrijpt. Het aanvoelen van iets loopt vaak voor op het begrijpen van iets.

13 jan - Trainen (5)

Op de grens van ons bewustzijn voelen we meer aan dan we begrijpen. Dat betekent niet dat praktisch leren altijd het meest effectief of efficiënt is.

13 feb - Domeinen en typen van reflectie (1)

Elk van de zeven aspecten van competentie heeft een eigen vorm van reflectie. Voor elke vorm van reflectie is een sleutelvraag geformuleerd.

Reactie

Betekenis

Sla de krant open, dat is mijn medium en ik lees over betekenis. Maar ook op sociale media zie ik niet anders. De aangewaaide Facebook- en Twitterberichten poneren louter betekenis, maar noemen...

Recent

Vergissingen

In zijn afscheidsrede op vrijdag 25-11-2022 ging Paul Frissen in op zijn vergissingen. Als bestuurskundige had hij voldoende vergissingen bij de hand en dat niet alleen van anderen. De...

Recensie

Bekend maar niet gekend

"Alleen omdat iets bekend is, is het nog lang niet gekend, want kennen overstijgt het vertrouwd-zijn." Neem bijvoorbeeld onderwijs. Onderwijs is bij iedereen bekend, maar wordt in zijn aard niet...

R accent   •   Zwenkgras 45   •   2804 NG    •   Gouda   •   tel. +31 182 546 096   •   mob. +31 623 479 681   •   info@raccent.nl