foto2

Leren van betekenis - De kracht van curriculair bijpraten  

Bij het verwerven van bekwaamheid draait het in opleidingen meestal om vakvaardigheid en vakkennis. De parate kennis daarvan behelst vooral de logica van beide. Die parate kennis is niet zozeer een eigen logica over deze onderwerpen, maar meer het beheersen van de logica die anderen hebben ontwikkeld. 
Naast logica is ook realisme van belang. Bijvoorbeeld realisme van de eigen redzaamheid en realisme van de samenwerking in een team. Realisme is ook van belang bij de toepassing van vakkennis en vakvaardigeid. Verder is realisme van belang in relatie tot bijvoorveeld opdrachtgevers, afspraken in contracten en kaders van wetgeving. Het beheersen van al dit realisme noemen we praktijkreperetoire. 
In praktische situaties draait het niet om de vraag 'deze logica' danwel 'dat realisme', maar om een afstemming van beide. Het draait om het vinden van evenwichtigheid, de beste combinatie van middel en doel. 
Onze kritiek is dat opleiden vooral focust op de logica van vakkennis en vakvaardiheid, dat opleiden te weinig vat heeft op het realisme van zelfredzaamheid en teamroutine en dat opleiden daardoor niet toekomt aan de evenwichtigheid van handelen. Evenwichtigheid is het belangrijkste vereiste van bekwaamheid.

'Leren van Betekenis - De kracht van curriculair bijpraten' beschrijft de samenhang van realisme van betekenis, logica van feiten en evenwichtigheid van handelen. Het geeft daarvoor inhoudelijke en methodische noties. Bijpraten is op zich niet super ingewikkeld, want bijna iedereen kan dit aan de keukentafel. Maar curriculair bijpraten in opleidingen blijkt lastig. Curriculair bijpraten naast instructie bij opleiden zal bij een grondige voorbereiding slagen. Het boek is pittig, omdat het een andere kijk geeft op 'normaal opleiden'. Het blijkt moeilijk 'dat andere perspectief' voor ogen te houden. 
Het voorgaande is in tal van bewoordingen te duiden, hieronder staan enkele voorbeelden. 

Bijpraten als 'Cultural practice' recensie in Didactief op 18-2-2023

Leeservaring van Karen Heij in Van12tot18. 

Essay over Leren van betekenis, Jos Geerligs en Theo van Geffen 

De eerste 20 pagina's: https://www.bruna.nl/boeken/leren-van-betekenis-9789403676258 Zoek onder 'Geerligs'

Kort toelichtend filmpje: https://youtu.be/xDRDhXb70pU

Reactie

Betekenis

Sla de krant open, dat is mijn medium en ik lees over betekenis. Maar ook op sociale media zie ik niet anders. De aangewaaide Facebook- en Twitterberichten poneren louter betekenis, maar noemen...

Recent

Vergissingen

In zijn afscheidsrede op vrijdag 25-11-2022 ging Paul Frissen in op zijn vergissingen. Als bestuurskundige had hij voldoende vergissingen bij de hand en dat niet alleen van anderen. De...

Recensie

Bekend maar niet gekend

"Alleen omdat iets bekend is, is het nog lang niet gekend, want kennen overstijgt het vertrouwd-zijn." Neem bijvoorbeeld onderwijs. Onderwijs is bij iedereen bekend, maar wordt in zijn aard niet...

R accent   •   Zwenkgras 45   •   2804 NG    •   Gouda   •   tel. +31 182 546 096   •   mob. +31 623 479 681   •   info@raccent.nl