foto2

Praktijkverhalen

De ontwikkeling van onderwijs staat al lang op de maatschappelijke agenda. Ik vind het wel vermakeijk te lezen hoe in de 18e en 19e eeuw notabelen moeite deden om bijvoorbeeld de landman tot enige beschaving te brengen. En ook om naast zijn sociale positie zijn economische basis te verbeteren. Er zit in de initiatieven om tot goede beroepsvorming te komen een cyclisch verloop dat soms leerzaam is en soms komisch. Ik blikte elke maand 50 jaar terug toen deze website in 2006 begon. Hoe was het toen? Wat doen we nu? Wat is er veranderd? Ik kijk nog wel eens 50 jaar terug, maar schrijf er niet elke maand een verhaaltje over.

 


07 sep - Doelen van onderwijs voor meisjes

Vijftig jaar geleden bouwde mevrouw Casparé van "Huis te Lande" een onderwijsvisie met als bouwstenen denken, voelen, willen en doen. Deze visie is enkel actueler geworden.

07 aug - Projectonderwijs en starheid van denken

In 1933 probeerde P.Post in Bandung projectonderwijs in basisonderwijs te introduceren. Het doel was de training van het denken meer in balans te brengen met de training van het weten. Wat is de balans?

07 okt - De leerstof van economievakken

Na het verlaten van de school worden theorema's ontstellend snel vergeten, dus .... vond de praktijkman Broekhuis daar in 1959 al wat van.

07 nov - De identiteit van de docent (1)

De identiteit of status van docenten is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. Is de docent slachtoffer geworden van zijn eigen succes?

08 jan - De identiteit van de docent (3)

De functie van de docent was in de 1e helft van de 20e eeuw volkomen anders dan in de 2e helft. Daarop heeft de 'organisatie' van het onderwijs' eigenlijk niet gereageerd.

07 dec - De identiteit van de docent (2)

08 feb - Toen het vmbo nog een BBL-structuur had

Het succes van beroepsonderwijs van vroeger kan niet gereproduceerd worden. Teveel dingen zijn veranderd. Daarom even lateraal denken ...

08 apr - De competentie van waterpompen

Aan een eenvoudige bekwaamheid als waterpompen kunnen zelfs in een zeer duurzame context zeer uiteeenlopende eisen worden gesteld. Wat moeten we daar nou mee?

08 mrt - De nieuwe Tuinbouwgids

Kohnstamm zei al dat iets kunnen vinden belangrijker is dan het te weten. Het onderwijs heeft moeite met deze stelling. Je moet immers weten om te kunnen vinden. En ... weetjes bijbrengen is veel gemakkelijker dan competentie.

08 okt - Bedrijfsopvolging en beroepskeuze

Het perspectief van een sector is bij beroepskeuze anders dan bij bedijfsontwikkeling. Bij beroepskeuze wordt over de economische motieven heen gekeken. Scholen moeten daarom overtuigende verhalen hebben bij duurzame opleidingen.

08 dec - Praktijkleren

Praktijkleren kan een geweldige indruk achterlaten. Maar daarna begint het pas. Een persoonlijke belevenis.

08 nov - Het flanelbord

Het flanelbord deed vijftig jaar geleden een voorzichtige aanval op de hegonomie van het schoolbord. En is daarna weer van het toneel verdwenen. Houdt het schoolbord stand?

09 jul - Harmonisation of Qualifications

Hoe erg zou het zijn dat de discussie over de verschillende betekenissen van competentie zo moeizaam verloopt? En soms een beetje vermeden wordt om onderwijs bestuurbaar te houden.

09 mei - Bijzondere didactiek

Praktijkleren is noodzakelijk voor het verwerven van competentie. Maar de verwachtingen ervan zijn te hoog, daarom een retrospectie op een practicum.

09 aug - Interne Differentiatie

Het Nederlandse onderwijs presteert goed. Komt dat door het streven naar interne differentiatie, of door de realisatie van externe differentitie?

09 okt - Afstammingsleer en evolutietheorie

Vijfenzeventig jaar geleden schreef een hoogleraar uit Wageningen een hbs-boek voor Plantkunde met een groot hoofdstuk over evolutie. Hoe kijken we daar nu tegenaan?

09 nov - Ademhaling en fotosynthese

Is er competentie over ademhaling en fotosynthese? Wat hebben ideeënwereld, werkelijkheid en beoordelingsvermogen daar mee te maken? Een spannend verhaal?

10 feb - 200 jaar leerboeken LO

In 1806 rolden met inzet van veel stoom en heet water drie leerboekjes over Landbouw voor de basisschool van de drukpersen. Het werd een geweldige mislukking.

10 jan - Huishouden in 1960

Een staaltje van rijk rooms leven in Belgie wordt aangehaald in Manoeuvre. Je knippert met de ogen als je het leest. En toch is het (nog) steeds heel dicht bij.

10 mrt - Kunstbegrip

Didacktiek van kunstonderwijs, loopbaangesprekken en praktijkleren hebben grote overeenkomsten. De reden is het individuele en het onvoorspelbare dat hierbij een rol speelt.

Reactie

Betekenis

Sla de krant open, dat is mijn medium en ik lees over betekenis. Maar ook op sociale media zie ik niet anders. De aangewaaide Facebook- en Twitterberichten poneren louter betekenis, maar noemen...

Recent

Vergissingen

In zijn afscheidsrede op vrijdag 25-11-2022 ging Paul Frissen in op zijn vergissingen. Als bestuurskundige had hij voldoende vergissingen bij de hand en dat niet alleen van anderen. De...

Recensie

Bekend maar niet gekend

"Alleen omdat iets bekend is, is het nog lang niet gekend, want kennen overstijgt het vertrouwd-zijn." Neem bijvoorbeeld onderwijs. Onderwijs is bij iedereen bekend, maar wordt in zijn aard niet...

R accent   •   Zwenkgras 45   •   2804 NG    •   Gouda   •   tel. +31 182 546 096   •   mob. +31 623 479 681   •   info@raccent.nl