foto image

Meebewegen

In 2006 toen de huidige banken, financiele, sociaal-economische, vertrouwens- en morele crisis nog aanstaande was schreven wij op deze plek het volgende.

R accent gaat er van uit dat vernieuwen nodig is om te overleven (Arie de Geus, 1997: De levende onderneming), maar ook dat niet iedereen dat voelt en vindt. R accent gaat er bovendien van uit dat vernieuwingen meestal mislukken (John P. Kotter & Dan S. Cohen, 2006: Het hart van de verandering - de principes van leiderschap bij verandering in de praktijk). Reden om vernieuwingen aan te pakken en niet op te geven, om niet ontmoedigd te raken en realistisch te blijven.
Iedereen in Nederland krijgt met veranderingen te maken. Denk aan de verandering van klimaat (al dan niet door mensen veroorzaakt), maar ook bijvoorbeeld aan een andere wereldorde. Voor wie twijfelt aan de structurele veranderingen van de wereldorde geven Samuel Huntington, 1996: The Clash of Civilisations en Thomas Friedman, 2005: The World is Flat  wellicht stof tot denken. Het vernieuwen van werk(gelegenheid) is mogelijk de meest dwingende en bijna onontkoombare arena van vernieuwing.
Iedereen worstelt met vernieuwingen - dat geldt voor voorlopers en voor volgers. Voor wie twijfelt aan de problemen die individuen en organisaties hebben met de aanpak van veranderingen geven Arnold Cornelis, 1997: Logica van het gevoel, Richard Sennett (1998) in The Corrosion of Character en Rob Land (2003) in De vierde management crisis een goed inzicht.
Ieder zal zijn eigen weg moeten zoeken. Er is geen goeroe voorhanden die de richting zal kunnen aangeven. Als er al een goeroe is die behulpzaam kan zijn, is dat iemand die doorvraagt. Iemand die in de Socratische traditie telkens weer vragen stelt , zegt André van der Braak, 2006: Goeroes en Charisma - het riskante pad van leraar en leerling. De vragen helpen bij het vaststellen van uw (persoonlijke) agenda.
Doorvragen is overigens ook de methode om werkplekleren te benutten (Jos Geerligs, 2009: 400 werkragen bij reflectie op competentie, in de Winkel).

Als u niet twijfelt, wilt u aan de slag. Wachten is voor individu en organisatie op termijn zeer schadelijk, denk aan de prijs van reorganisatie en bedrijfssluiting. Bij publieke diensten zoals onderwijs, waar de tucht van de markt vrijwel ontbreekt, zijn vernieuwingen moeilijk te motiveren en gaande te houden. Daarvoor biedt R accent op kritische en originele wijze reflectie, advies en onderzoek om vernieuwen interessant te maken en houden.

Anno 2014 weten we dat een groot deel van de kiezers, als ik me niet vergis die van SP en PVV, er naar streven dat de oude tijden terugkomen. Een onbekend aantal andere burgers hoopt dat 'alles wee gewoon' hetzelfde wordt. De wereld gaat er echter geheel anders uitzien. Nederland zal in de toekomst weer meer maak-industrie hebben en minder financiële dienstverlening. Het aardgas raakt op en er moet geproduceerd worden voor een inkomen. Mondiaal gezien zullen de machtverhoudingen en de verdeling van de koek grandioos veranderen. Maar een persoonlijk gevoel voor urgentie is er nog steeds niet. "What can I do for my country?" is geen vanzelfsprekende vraag. Velen vinden dat de staat iets moet doen - brood of spelen! We noemen dat dan investeren. Deze site gaat meer over zelf iets leren ondernemen.

Wij blijven bij onze oproep om zelf het lichaam en de geest goed te oefenen en dat lang vol te houden.  Peter Sloterdijk, 2009: Je moet je leven veranderen, brengt dat indringend naar voren. Nassim Nicolas Taleb, 2012: Antifragile, zegt dat leven in een onzekere wereld vooral betekent: Doe wat u niet wilt dat u geschied ook een ander niet. Beide auteurs benadrukken het sociale aspect van mens zijn en mens worden, van verwerven van identiteit en bekwaamheid. Filsofen als Taylor en Levinas benadrukken eveneens de betekenis van 'de ander' bij de ontwikkeling van identiteit en ethiek. Het 'goddelijk' geloof in de ratio en het maakbare loopt ten einde. Het existentieel individualisme uit de moderne tijd heeft niets meer te bieden. De veranderingen komen en gaan, je kunt beter maar meebewegen, dat voorkomt in het groot bedrijfssluitingen en in het klein afhaken.

Reactie

Betekenis

Sla de krant open, dat is mijn medium en ik lees over betekenis. Maar ook op sociale media zie ik niet anders. De aangewaaide Facebook- en Twitterberichten poneren louter betekenis, maar noemen...

Recent

Vergissingen

In zijn afscheidsrede op vrijdag 25-11-2022 ging Paul Frissen in op zijn vergissingen. Als bestuurskundige had hij voldoende vergissingen bij de hand en dat niet alleen van anderen. De...

Recensie

Bekend maar niet gekend

"Alleen omdat iets bekend is, is het nog lang niet gekend, want kennen overstijgt het vertrouwd-zijn." Neem bijvoorbeeld onderwijs. Onderwijs is bij iedereen bekend, maar wordt in zijn aard niet...

R accent   •   Zwenkgras 45   •   2804 NG    •   Gouda   •   tel. +31 182 546 096   •   mob. +31 623 479 681   •   info@raccent.nl