foto

Bekend maar niet gekend

"Alleen omdat iets bekend is, is het nog lang niet gekend, want kennen overstijgt het vertrouwd-zijn." En nog zo'n zin: "Juist omdat iets bekend is, is het niet gekend, want vertrouwdheid, als gevoel van 'zo is het nou eenmaal', kan een belemmering voor het kennen zijn." Dit zijn twee noties van Hegel die bijvoorbeeld spelen bij wappie en woke. Neem minder extreem als voorbeeld onderwijs. Onderwijs is bij iedereen bekend, maar wordt in zijn aard niet gekend volgens Theo de Rooy (2018) Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland

De citaten komen uit de Inleiding van J├╝rgen Kaube (2022) HEGEL een biografie. Het is wat voorbarig om op basis van een paar zinnen op pagina 13 een recensie te pretenderen over een boek van 544 pagina's. Maar de goede reden voor mijn voorbarigheid is, dat de citaten op een prachtige manier beschrijven waarom vernieuwen van onderwijs zo lastig is. Onderwijs is bij iedereen bekend, maar door weinigen gekend. In mijn boek 'Leren van Betekenis' beschouw ik dat het grootste probleem bij vernieuwen (punt 7 op pagina 175). 

Op het niveau van een leerling betekenen de noties van Hegel dat het belangrijk is dat die leert onderscheid te maken tussen het vertrouwde (zijn indrukken), het gekende (zijn begrip) en zijn oordeel (de afweging van beide). 

Zodra het boek over Hegel uit is, heb ik wellicht een mening over de biografie, over de positie van Hegel tussen enerzijds de materialistische rationalisten en anderzijds de romantice die tegen materialisme in verzet kwamen, en nog veel meer. Maar het is de vraag of dat voor het thema van de site nog belangwekkend is. 

Terug

Reactie

Betekenis

Sla de krant open, dat is mijn medium en ik lees over betekenis. Maar ook op sociale media zie ik niet anders. De aangewaaide Facebook- en Twitterberichten poneren louter betekenis, maar noemen...

Recent

Vergissingen

In zijn afscheidsrede op vrijdag 25-11-2022 ging Paul Frissen in op zijn vergissingen. Als bestuurskundige had hij voldoende vergissingen bij de hand en dat niet alleen van anderen. De...

Recensie

Bekend maar niet gekend

"Alleen omdat iets bekend is, is het nog lang niet gekend, want kennen overstijgt het vertrouwd-zijn." Neem bijvoorbeeld onderwijs. Onderwijs is bij iedereen bekend, maar wordt in zijn aard niet...

R accent   •   Zwenkgras 45   •   2804 NG    •   Gouda   •   tel. +31 182 546 096   •   mob. +31 623 479 681   •   info@raccent.nl