Publicaties - Raccent = onderwijsvernieuwing; betekenis = leren uit relaties; Expert = Jos Geerligs;
foto image

Publicaties

Hier onder staan teksten die in tijdschriften zijn gepubliceerd of tijdens wetenschappelijke conferenties zijn uitgesproken.

Overzicht van publicaties

Dit is een chronologische lijst van publicaties waarbij Jos Geerligs als auteur was betrokken.
Overzicht van publicaties

Dit is een chronologische lijst van publicaties waarbij Jos Geerligs als auteur was betrokken.
2010 - Expertide en Praktijkrepertoire in CGO

Ontwikkeling van vakbekwaamheid vergt reflectie op zeven aspecten van beheersing. Daarnaast de begeleiding van drie typen leerprocessen. Geerligs, Jos (2010) Expertise en praktijkrepertoire binnen competentiegericht onderwijs. Onderwijs en gezondheidszorg: 34: (1): 17-21
2009 - Principes van Praktijkleren

Het begeleiden van verwerven van competentie vraag van de leraar dat hij drie typen leerprocessen begeleidt. En dat hij zeven typen reflectieve vragen stelt. Jos Geerligs (2009) Principes van praktijkleren. Expertise mei 2009; 3 (5): 10-11
2009 - Genoeg te beleven

Boetzkes, P, Boer, K & Geerligs J. (2009) Genoeg te beleven, maar nog veel te leren. Brochure. Ede: GKC.
2009 - Begeleiden van praktijkleren

Geerligs, Jos (2009) Begeleiden van praktijkleren. Expertise juni 2009; 3 (6): 22-23
2009 - Onderzoek leren in Praktijksituaties

Boer, K., Rietman, B. & Geerligs, J. (2009) Bestuurlijke rapportage Praktijkgericht leren. Ede: Groene Kennis Coöperatie.
2008 - De opdracht van HRD

Geerligs, Jos (2008) De opdracht van HRD (10): De vraag van de opdrachtgever. Opleiding & Ontwikkeling: 2008: 01/02: 32.
2008 - Hoe het onderwijs de praktijk kan benutten

Geerligs, Jos (2008) Hoe het onderwijs de praktijk kan benutten. Vakblad Groen Onderwijs 5 maart 2009, 24-26.
2007 - Onzekerheden in een grootschalig project

Grootschaligie projecten lijken door de onvoorspelbare context onbestuurbaar te zijn. Dat is niet nodig een slimme monitoring kan, ook naar tevredenheid van de opdrachtgers, accuraat en informatief zijn. Jos Geerligs (2007) Leren innoveren (4): Leren omgaan met onzekerheden in een grootschalig project. Opleiding & Ontwikkeling: 2007:12, 20 - 23.
2006 - multy layer development

De organisatie van het leren in systemen is benaderd als een multi layer development. Een paper gepresenteerd tijdens de EHRD conferentie van  22 mei 2006 in Tilburg - Engels.
2005 - A Differentiated Knowledge Concept

Aansturing van onderzoek, de onderzoeksprogrammering, is alleen mogelijk met een differentiatie van kennisproducten en kennisprocessen. Als voorlichting en disseminatie er ook bij betrokken zijn dan is differentiatie van onwikkelingsdynamiek nodig.
2000 - Responsiviteit van kwalificatiestructuur

Leerdoelen kunnen worden geformuleerd in de vorm van een kwalificatiestructuur. De conclusie van deze analyse is dat de huidige kwalificatiestructuur op macroniveau doelen beschrijft, maar dat de interactie met betrokkenen op het meso- en microniveau van het systeem te gering is. Dus ... Hoe een informatiedrager tot stand kan komen en hoe zij benut kan worden ... en de overschatting van de werking van regelgeving.
1999 - FDPA conferentie te Waschau, Polen

Welke opties zijn er voor een landbouwpolitiek in Polen. Een Poolse landdag in 1993 aan de vooravond van de door politiek opportunisme ingegeven herverdeling van de collectieve landbouwgrond. Een ambtelijk verslag van een advies dat onder de populistische kar kwam.


Reactie

Marktwerking ... suffie

Ik kwam er pas geleden achter wat de impact was van de Bolognaverklaring van 1999 over de hogeronderwijsruimte. De impact is het principe van marktwerking voor het hele onderwijs.

Deel deze pagina:

Recent

Gepersonifieerd leren

Ik zat afgelopen maand twee keer in een workshop over gepersonifieerd leren. Maar was het geen individueel leren?

Recensie

Identititeit

Paul Verhaeghe (2012) schreef Identititeit. Van dit boek neem ik mee dat het verwerven van identiteit niet te scheiden is van het verwerven van bekwaamheid.

R accent   •   Zwenkgras 45   •   2804 NG    •   Gouda   •   tel. +31 182 546 096   •   mob. +31 623 479 681   •   info@raccent.nl