Afgesloten projecten - Raccent = onderwijsvernieuwing; betekenis = leren uit relaties; Expert = Jos Geerligs;
foto image

Afgesloten projecten

Overzicht van de belangrijkste activiteiten tussen 2006 en 2013

2006

 • Master class voor AOC's: reflectie voor projectleiders in het Groene Lab
 • Survey voor NOVAA: aspecten van kwalificaties van AA-accountants
 • Supervisie voor AOC: reflecties met CvB 
 • Studie voor COLO: kwalificatiedossiers - met SLO
 • Ontwerp voor Axis: HBO Sprint event
 • Work Shops internationale consultancy groep: essentie van competentie 
 • Procesbegeleiding voor AOC: samenwerking in de kolom
 • Procesbegeleiding voor AOC: programmeren nieuwe opleiding
 • Inleiding Conferentie: VMBO manifestatie
 • Quick Scan voor AOC: Groen Lyceum

2007

 • Work shops voor AOC: afstemming van ambties met de Groene Campus
 • Supervisie voor AOC: reflecties met CvB 
 • Work shops voor vier AOC's: ontwerp voor meten van leerwinst met Wim van de Zwan en Gerard de Baaij
 • Ontwerp voor AOC: een nieuwe benadering van opleiden
 • Inleiding voor School van de Toekomst: Meten van Leerwinst
 • Studiedagen voor AOC's: meten van leerwinst voor het Groene Lab
 • Quick Scans voor AOC: diverse projecten
 • Monitor voor LEI: meten van procesvoortgang in Kennis op de Akker
 • Studie voor SLO: regie in de beroepsvorming
 • Inleiding voor SLO: Expertlezing meten van leerwinst
 • Reflectie voor ROA: indicatoren bij de Dublin descriptoren
 • Studie voor Groene Kennis Cooperatie: visie op praktijkleren
 • Projectbegeleiding voor LEI: indicatoren voor meting van ondernemerschap

2008

 • Work shops voor ROC: meten van leerwinst voor de applicatie-ontwikkelaar
 • Supervisie voor HO: reflecties met directie
 • Ondersteuning Politieonderwijsraad: werkzaamheden voor KwalificatieStructuur PolitieOnderwijs 2009
 • Informatioe: de brochure "Hoezo competentie?"
 • Schoolontwerp voor AOC: een herorientatie voor een uitvoeringslocatie
 • Work shops voor AOC: training van leraren voor het meten van leerwinst
 • Quick Scans voor AOC: diverse projecten
 • Ontwerp voor Aequor: een evenwichtige proeve van bekwaamheid - loonwerk
 • Ontwerp voor een consultant: leren in en uit de praktijk
 • Studie voor PolitieOndewijsRaad: Herijking van de beroepsprofielen voor politie
 • Work shops voor vier AOC's: ontwerp voor meten van leerwinst DELTA
 • Ontwerp voor examinering in vmbo: Groen Proeven - het praktijkdeel
 • Inleiding voor lerarenopleiding: meten van leerwinst met DELTA

2009

 • Voortzetting studie voor PolitieOndewijsRaad: Herijking van de beroepsprofielen voor politie
 • Quick Scans voor AOC: diverse projecten
 • Ontwerp voor de Groene Kenniscoöperatie: de vormgeving van benutten van praktijkleren
 • Ontwerp voor ROC: een visie op talentvol ontwikkelen
 • Ondersteuning Politieonderwijsraad: overdracht voor KwalificatieStructuur PolitieOnderwijs 2010
 • Training voor een AOC: inzetten van supervisie voor eht benutten van praktijkleren
 • Training voor AOC/hbo: organisatie van praktijkleren voor verwerven van ondernemerschap
 • Ontwerp voor hbo: vormgeving van de praktijkcomponent in een professionele master

2010

 • Voortzetting studie voor PolitieOndewijsRaad: Herijking van de beroepsprofielen voor politie
 • Quick Scans voor AOC: diverse projecten
 • Informatie: de brochure "Agenda voor Competentiegericht Onderwijs"
 • Training voor een AOC: inzetten van supervisie voor eht benutten van praktijkleren
 • Informatie voor ROC: brochure over het benutten van belevenissen
 • Onderzoek voor AOC: het benutten van projectresultaten voor onderwijsontwikkeling
 • Ontwerp voor PolitieOnderwijsRaad: vormgeving van de duale component voor schillende doelgroepen
 • Training voor Politieacademie: superviseren om praktijkleren te benutten
 • Training voor ROC/Kenniscentrum: superviseren om praktijkleren te benutten
 • Training voor ROC/leratenopleiding: superviseren om praktijkleren te benutten
 • Ontwerp voor AOC: handleiding voor de organisatie en administratie van BBL-trajecten

2011

 • Training voor hbo: benutten van wijkbezoek voor een hogere politiële opleiding
 • Training voor ROC/Kenniscentrum: superviseren om praktijkleren te benutten
 • Training voor ROC/leratenopleiding: superviseren om praktijkleren te benutten
 • Quick Scans voor AOC: diverse projecten
 • Essay voor universitaire vakgroep: professionaliseren van leraren
 • Training en ontwerp voor pre-assessie staat: beleidsvorming voor onderwijs- en sectorontwikkeling
 • Inleidingen voor ROC: demonstratie van supervisie voor het benutten van praktijkleren
 • Rapport voor PolitieOnderwijsRaad: Blauw Vakmanschap - Bronnenboek en Pamflet

2012

 • Workshop voor Europees project: training van supervisie voor praktijkleren
 • Ontwerp voor ROC: kadernotitie praktijk en theorie in een samenhangend programma
 • Training voor pre-assessieland: een samenhangend beleid voor sectorale ontwikkeling en beleidsvorming
 • Inleidingen voor ROC: demonstratie van supervisie voor het benutten van praktijkleren
 • Quick Scans voor AOC: diverse projecten
 • Informatie: de brochure "400 werkvragen bij reflectie op competentie"
 • Ontwerp en survey voor de PolitieOnderwijsRaad: invulling va kwalificatiedossiers
 • Training voor Groene Kenniscoöperatie: vormgeving van reflectie bij praktijkleren en de rol van de exp[ertcoach
 • Ontwerp voor ROC: vormgeving van careerlearning

2013

 • Ontwerp en survey voor de PolitieOnderwijsRaad: invulling va kwalificatiedossiers
 • Inleidingen voor ROC: demonstratie van supervisie voor het benutten van praktijkleren
 • Inleiding voor AOC: instelling als niveaus van mentaal bewustzijn
 • training voor outplacement bureau: supervisie en begeleiding van van stage voor mid-life switchers

Reactie

Marktwerking ... suffie

Ik kwam er pas geleden achter wat de impact was van de Bolognaverklaring van 1999 over de hogeronderwijsruimte. De impact is het principe van marktwerking voor het hele onderwijs.

Deel deze pagina:

Recent

Gepersonifieerd leren

Ik zat afgelopen maand twee keer in een workshop over gepersonifieerd leren. Maar was het geen individueel leren?

Recensie

Identititeit

Paul Verhaeghe (2012) schreef Identititeit. Van dit boek neem ik mee dat het verwerven van identiteit niet te scheiden is van het verwerven van bekwaamheid.

R accent   •   Zwenkgras 45   •   2804 NG    •   Gouda   •   tel. +31 182 546 096   •   mob. +31 623 479 681   •   info@raccent.nl