Productinformatie - Raccent = onderwijsvernieuwing; betekenis = leren uit relaties; Expert = Jos Geerligs;
foto image

Productinformatie

1. Meten van Leerwinst
Meten van leerwinst is de eerste productgroep. De ontwikkeling is 2006 begonnen en hiervoor zijn de δ-toets en de DELTA-methode ontwikkeld. Daar hebben Wim van der Zwan en gerard de Baay aan meegewerkt. Het intrigerende was dat alleen vakkennis en vakvaardigheid werd gemeten. En vijf andere aspecten van vakmanschap niet! De reden was 1) dat studenten vakkennis en vakvaardigheid hadden verworven en 2) dat toetsen en assessoren de andere aspecten van bekwaamheid of competentie niet waarnamen. De δ-toets en de DELTA-methode zijn methoden voor de beoordeling en begeleiding die past bij een didactiek voor Praktijkleren. In 6 korte nota's is de ontwikkeling sinds 2006 van het een en ander verduidelijkt. Op deze pagina vindt u de 2 geactualiseerde  nota's onder knoppen met dit beeld. De andere zijn (nog) niet bijgewerkt:

  • Focus op vakmanschap (15-6-2013)
  • Praktijkleren in de school (20-6-2013)
  • Het meten van leerwinst (19-12-2010)
  • Oefenen van meten van leerwinst
  • Hulpvragen bij de δ-toets - Excel
  • Argumentaties van haalbaarheid
  • Meten van Innovatie is een tweede productgroep
  • Een training voor het realiseren van vernieuwing

Het professionaliseren van lereraren is bestudeerd en uitvoerig beschreven in de studie "Leren omgaan met onzekerheid"

2. Meten van Onderwijsontwikkeling
Sinds 2004 heeft Stoas Onderzoek en sinds 2006 R accent met IVA Quick Scans uitgevoerd voor het meten van onderwijsontwikkeling. Het zijn diepte interviews met circa zes betrokkenen aan het begin en eind van projecten. Dit werk is voortgezet tot in 2012. Van een school zijn er een kleine 50. Op basis van de diepte interviews werd expert feedback gegeven. Noem het beleidsadvies bij de start en beleidsaanbeveling bij de afsluiting. Over de Quick Scans valt veel op te merken. De projectleiders kregen een flinke steun in de rug voor het bepalen en vasthouden van een koers in hun project. Verder bleek dat het voortbouwen op verworvenheden uit projecten in volgende projecten bijzonder lastig was. Het zelfde geldt voor het verbreden van positieve effecten in en buiten de school ... en het verankeren. Over dit werk staan geen verslagen op deze site.

3. Formuleren van leerdoelen
Tussen 1989 en 1992 werd de grondslag gelegd voor de eerste sectorale kwalificatiestructuur in Nederland. Ik was projectleider van dit inititiatief. In 1996 leverde een ontwikkelgroep onder leiding van Cornelis Eisma de beste formulering van leerdoelen op die ik ooit zag. De kwalificatistructuur werd indertijd onvoldoende gevonden door de beoordelaar Cinop (Wim Streumer). Nu twintig jaar verder, hebben we het gedonder met de SHL-selectiecriteria (ingekocht door Peter Cras en Wim Streumer), het IKC en tal van andere falende initiatieven al weer achter de rug. Het lijkt mij verantwoord om nog eens naar die kwalificatiestructuur van het landbouwonderwijs te kijken die 'te onderwijskundig' was. Zij was gebaseerd op principes van participerend leren en van kort middelbaar beroepsonderwijs en minder op performance-training in de Amerikaans-Engelse traditie.
R accent heeft daarna meegewerkt aan drie competentieprofielen voor de Administratief Accountant: een op hbo-niveau en twee voor post hbo-niveaus.
Recent zijn onder leiding van Wim Nijhof de profielen van het Politieonderwijs herijkt, hiervan staat een rapportage op de site.

4. Meer volgt
Vernieuwingsvragen kunnen variëren van kleine knelpunten tot complexe aanpassingen waarin inzichten, ontwerpen, routines en bekwaamheden moeten veranderen. Raccent zal de vernieuwingsvraag helpen uitsplitsen naar realiseerbare doelen die een gerichte aanpak makkelijker maken.
2013 - Professionaliseren van Leraren

Een van de grootste uitdagingen voor leraren is het begeleiden van leerlingen bij het omgaan met onzekerheid. In een uitgebreid essay zijn tal van invalshoeken met elkaar in verband gezet.
2012 - Focus op vakmanschap

Beroepsonderwijs heeft een focus nodig op vakmanschap en nauw verwant daarmee op onzekerheid. En wat is de rol van praktijkleren daarbij? Een opvatting hierover is de basis voor de (noodzakelijke zelf-) sturing aan ontwikkeling.
2012 - Praktijkleren in de school

Praktijkleren is een kans voor beroepsopleidingen. De didactiek ervan is lastig, maar wel te doen als de hele school Praktijkleren stimuleert. Zo niet dan is de aanpak kansloos.


Reactie

Marktwerking ... suffie

Ik kwam er pas geleden achter wat de impact was van de Bolognaverklaring van 1999 over de hogeronderwijsruimte. De impact is het principe van marktwerking voor het hele onderwijs.

Deel deze pagina:

Recent

Gepersonifieerd leren

Ik zat afgelopen maand twee keer in een workshop over gepersonifieerd leren. Maar was het geen individueel leren?

Recensie

Identititeit

Paul Verhaeghe (2012) schreef Identititeit. Van dit boek neem ik mee dat het verwerven van identiteit niet te scheiden is van het verwerven van bekwaamheid.

R accent   •   Zwenkgras 45   •   2804 NG    •   Gouda   •   tel. +31 182 546 096   •   mob. +31 623 479 681   •   info@raccent.nl