Opdrachten - Raccent = onderwijsvernieuwing; betekenis = leren uit relaties; Expert = Jos Geerligs;
foto image

Diensten en projecten van R'

Kernactiviteiten

 • het leveren van informatie en ervaring over uitvoeren, organiseren, besturen en ontwikkelen van beroepsonderwijs
 • het ontwerpen, plannen en begeleiden van projecten
 • het uitvoeren van toegepast onderzoek 

Concrete producten 

 • Quick Scans van projecten
  De Quick Scan van R accent is een evaluatie aan het begin of aan het eind van een project. De scan wordt in een halve dag uitgevoerd en binnen een week geleverd - circa 5 pagina's evaluatieve tekst. In de kern bestaat de scan uit vijf diepteinterviews van sleutelfiguren die worden uitgevoerd door twee onderzoekers via de telefoon. Het diepte-interview brengt kwalitatieve informatie naar boven die nooit gehaald wordt met vragenlijsten. Voor een school voerde R accent meer dan 40 evaluatis uit. De kosten zijn € 3.484,= exclusief btw.

 • Inleidingen, demonstraties, workshops en trainingen over de kern van leerpocessen
  Individueel, in kleine groepen en voor een groot publiek biedt R accent actuele informatie op toegankelijke wijze aan, haalt de ervaring van deelnemers omhoog en benut die, of organiseert events waarin ervaring wordt opgedaan en waarui vervolgens wordt geleerd. De kosten van een inleiding van de plank zijn € 625,= ex btw. Van een zeer specifiek onderwerp, bijvoorbeeld op een specifieke situatie toegesneden zijn de kosten een factor twee tot vijf hoger.
   
 • Beroepsprofielen, kwalificatiedossiers en onderwijsprogramma's
  De eerste kwalificatiestructuur voor het groene mbo (het Overzicht Diploma's en Certificaten in de periode 1990-1993-1996), de hbo en post-hbo kwalificaties voor de AA-accountant en de herijking van de beroepsprofielen voor de politie zijn voorbeelden van werk aan leerdoelen. Hierbij geldt een standaard uurtarief van € 125,= ex btw.
   
 • Meten van leerwinst
  De Quick Scan is een voorbeeld van een meting van leerwinst door een project. De uiteindelijke vraag is "of een activiteit heeft geleid tot een verandering van intenties en gedrag bij een doelgroep." Op individueel niveau kan hetzelfde principe worden toegepast in een Proeve van Bekwaamheid. R accent beschreef dat in de methode DELTA. In de Winkel worden daarover boekjes aangeprezen. Bij de PvB gaat het assessment niet alleen om het inzetten van wat wetenschappelijk en technologisch mogelijk is, maar vooral ook dit te doen in het belang van een opdrachtgever en met respect voor de belangen van derden, inclusief de belangen van het team en het persoonlijk belang.
  Voor leren moeten alle fasen van kennisproductie meermalen worden doorloopen en daarbij spelen alle gangbare leerstijlen een rol. Bij een assessment moet daar worden gekeken. Vanuit deze invalshoek kan ook de leerwinst van zeer grote en complexe leerprocessen worden gemeten, zoals bijvoorbeeld gebeurde in het grootschalige en meerjarige project Kennis op de Akker. R accent heeft daarvoor parameters ontwikkeld die betrekkelijk eenvoudig kunnen worden toegepast. Het gaat in essentie om de monitoring van de verandering van de vraagstelling. Bij de opzet van deze meting geldt een standaard uurtarief van € 125,= ex btw.
   
 • Beleidsadvies
  Beleidsadvies is er in soorten en maten. Het kan een survey zijn van wat de mogelijkheden zijn: dat is een beoordeling van wetenschappelijke inzichten en technologische ontwerpen voor een bepaalde zaak. Het kan een veldonderzoek zijn naar wat er leeft, naar wat formeel moet, wat eigenlijk gedaan zou moeten worden, en wat feitelijkgedaan wordt. Het kan een oordeel voor beleidsbepaling, een afweging van mogelijkheden en belangen, een afweging dus van de argumentaties die er toe doen tegen de belangen die realistische zijn. Hierbij geldt een standaard uurtarief van € 125,= ex btw.
   
 • Literatuuronderzoek
  Ook literatuuronderzoek heeft veel vormen. De vraag naar de kansen van toepssing van een bepaald artikel of methode voor de onderwijspraktijk van een bepaalde school vraagt een andere inspanning dan het schrijven van een omvattend essay. In het eerste geval volstaat het lezen van het artikel en een scan van de praktische situatie; dat vergt in totaal een uur of 12. Een omvattend essasy vergt al snel 200 uur.

Reactie

Marktwerking ... suffie

Ik kwam er pas geleden achter wat de impact was van de Bolognaverklaring van 1999 over de hogeronderwijsruimte. De impact is het principe van marktwerking voor het hele onderwijs.

Deel deze pagina:

Recent

Gepersonifieerd leren

Ik zat afgelopen maand twee keer in een workshop over gepersonifieerd leren. Maar was het geen individueel leren?

Recensie

Identititeit

Paul Verhaeghe (2012) schreef Identititeit. Van dit boek neem ik mee dat het verwerven van identiteit niet te scheiden is van het verwerven van bekwaamheid.

R accent   •   Zwenkgras 45   •   2804 NG    •   Gouda   •   tel. +31 182 546 096   •   mob. +31 623 479 681   •   info@raccent.nl